Mc Ocean Tipu ?

McOcean – Soalan Dan Jawapan

 

S: MC OCEAN tidak memiliki lesen jualan langsung/lesen jualan langsung telah luput

J: Lesen jualan langsung kami bernombor AJL 931963 dan sah laku untuk tempoh 20.08.2013-19.08.2016.Isu lesen MC OCEAN yang tertimbul di Internet adalah satu isu yang dibangkitkan sebelum bulan Ogos 2013, kerana pada masa itu kami mengalami kelewatan dalam pembaharuan lesen akibat daripada beberapa masalah teknikal. Namun, lesen kami telah diperbaharui dan isu tersebut tidak lagi wujud.

mc-ocean-southgate-opening-ceremony

mc-ocean-southgate-Hasan Malek

Ibu pejabat yang terletak di SouthGate telah dirasmikan oleh Datuk Seri Hasan Malek,
Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 6 Oktober 2014.

S: MC OCEAN mengamalkan skim piramid (PyramidScheme) untuk mengaut keuntungan dengan menjual keahlian.

J: Kami tidak mungkin diberi lesen jualan langsung sama sekali sekiranya kami mengamalkan skim piramid.Kami menjual produk-produk kesihatan dan pemakanan, seperti Enertri, EIonizer, Alkurma, Ener369 dan lain-lain.Produk-produk kami juga mendapat pengesyoran dan sokongan yang diberikan oleh lebih daripada seratus orang doktor bahawa amat membantu dalam memperbaiki tekanan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.

mc-ocean-doctor-wellness

S: MC OCEAN tidak membenarkan ahli-ahli untuk mengembalikan produk-produk yang dibeli.

J: Kami mematuhi Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 di mana ahli-ahli dibenarkan untuk mengembalikan produk-produk tanpa syarat dalam tempoh bertenang selama 10 hari dan diberi bayaran balik 100%.Di samping itu, kami juga membenarkan pengembalian bersyarat dalam 180 hari (bonus dan perbelanjaan yang berkaitan haruslah ditolak). Perkara-perkara ini telah diterangkan dengan jelas semasa ahli-ahli memohon keahlian masing-masing. (Lihat peraturan 9 dan 10 dalam rajah di bawah)

Oleh itu, jika seseorang berkata beliau telah membeli produk dan tidak dibenarkan untuk mengembalikan produk, sudah tentu dia bukan ahli MC OCEAN.

mc-ocean-agreement

Untuk maklumat lanjut, sila click http://www.mcocean.com